Start > Alla artiklar och nyheter > Affärssystem kopplas ihop med beslutsstödet

Affärssystem kopplas ihop med beslutsstödet

Allt fler företag vill knyta samman sitt affärssystem med beslutsstödet. Det är just detta faktum som gjort att flera fusioner mellan företag har blivit av under de senaste året, t.ex. har SAP köpt Bussines Objects och Oracle har köpt Hyperion.

Stora vinster

De riktigt stora synergieffekterna ligger i att integrera hanteringen av transaktioner med beslutsstöd. Det innebär att man har möjlighet att bygga in regler, varningssignaler mm isom gör att processen kan fortgå på ett mer automatiskt sätt. T.ex. kan en kund som ringer till en kundmottagning få information och erbjudande som är direkt kopplade till sig själv. Kundansvarig kan få fram information som gör att erbjudandet kan optimeras för just den kunden.

Behoven att kunna ta insiktsfulla och snabba beslut med utgångspunkt av de transaktionella data som affärssystemen hanterar ökar hela tiden. Det är kundbehoven som styr och dessa styr i de riktningar vi pratar om här.

Affärsystem och beslutsstödssystem, två olika projekt

Även fast det finns många och bra synnergieffekter mellan ett affärssystem och ett beslutsstödssystem så är det viktigt att hantera dessa som två olika projekt. Bättre är då att starta ett tredje projekt som hanterar integreringen mellan systemen och då bör både affärssystemet och beslutsstödssystemet finnas på plats.