Start > Alla artiklar och nyheter

Alla artiklar och nyheter

Här hittar ni alla våra publiserade artiklar och nyheter. Artiklarna och nyheterna rör dessa områden, Business Intelligence, data mining, data warehouse, affärsinformation, analysering, rapportering m.m.

Informationen till artiklarna och nyheterna är hämtade från internet och omskrivna med mina egna ord. Ska försöka få med en hänvisningar till källan i nya artiklar.

Lista på artiklar och nyheter i kronologisk ordning