Start > Alla artiklar och nyheter > Maximal vinst med mera analyser

Maximal vinst med mera analyser

Genomtänkta beslut ger oftast kloka beslut. Och hur ska vi kunna åstadkomma genomtänkta beslut? Ett bra utgångsläge för att fatta dessa beslut kan vara att införa rätt Business Intelligence lösning. Det finns många olika BI-lösningar men alla passar inte till alla företag. Man kan inte säja att ett BI-system är sämre eller bättre än det andra (jo, för ett visst företag kan vissa system passa sig bättre än andra).

Induviduella lösningar

För att kunna dra nytta av ett BI-system så krävs det att man har en genomtänkt analytisk process. Utan en bra process kommer varje BI-system att fallera. Självklart ska man hitta den Business Intelligence lösning som passar just ditt företag, men man kan inte hoppa över att titta grundligt på själva processen. Det är just BI-processen som verkligen är individuell, så det är där ni bör lägga den största tidsinvesteringen.

Vad ingår då i "BI-Processen"?

Vad är det då som är så "Individuellt" med BI-processen och vad ingår i den? Konsultföretagen som man kan anlita för att få hjälp med att implementera sitt BI-system har (ska ha) en riktigt bra koll på vad som ska ingå i BI-processen, är det inte så tycker jag att ni går till ett annat konsultföretag.

Lista på viktiga saker för er BI-process.

  • Ta fram de viktigaste nyckeltalen och fokusera mest på dem
  • Ta även fram övriga viktiga nyckeltal, och använd dem där behov finns
  • Ekonomiavdelningens som har koll på kostnader och inkomster
  • Personalavdelningen som har koll på arbetade timmar
  • Säljavdelningen som har koll på antalet sålda varor/tjänster
  • Utformning av daglig benchmarking
  • Utformning av trendanalyser över tiden
  • Utformning av måluppföljningar av olika slag