Start > Olika begrepp inom BI

Olika begrepp inom Business Intelligence

Business Intelligence är ett område med många olika relaterade begrepp. Det är viktigt att lära sig förstå vad Customer Intelligence, Instrumentpaneler & styrkort, Data mining och Data Warehousing är för något.

"Business Intelligence" kallas här i Sverige ofta för "Beslutsstöd". Det är viktigt att förstå vad som menas med datorstöd och beslut, d.v.s. hur man använder avancerad kommunikations- och informationsteknik som stöd för att fatta många beslut.

Alla begrepp är inte självförklarande

Här kommer några begrepp som finns inom Business Intelligence (beslutsstöd) som inte alla brukar förstå.