Start > Olika begrepp inom BI > Customer Intelligence

Customer Intelligence (CI/CRM)

Marknadsföring med kunden i centrum som är beteendedriven

Din framgång som sälj och/eller marknadsansvarig är beroende av flera faktorer och några av de viktigaste är hur väl du klarar av att känna dina kunder, hur välriktade dina aktiviteter för kunden är samt hur bra du är på att optimera och använda dina resurser så att dina marknads- och säljaktiviteter blir lönsamma.

Vad är Customer Intelligence

Att skaffa, utveckla och bibehålla lönsamma kundrelationer är vad vi kallar Customer Intelligence som är ett vanligt förekommande begrepp inom beslutsstöd. Nästan alla företag har i regel databaser som innehåller kundinformation som inte utnyttjas fullt ut. Den datamängden växer i en allt ökande takt, men utan att företagets kunskap om sina kunder ökar i samma takt. Det gäller att finna, analysera och strukturera data och att i realtid föra ut kunskapen till hela organisationen.

Artificiell intelligens

Med den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens kan en hel del fördelar vinnas genom att med högsäkerhet svara på olika frågor. Tex. Vilka kunder kommer att lämna oss det närmaste halvåret? Hur är lönsamheten hos nya kunder? Vilka kundsegment har vi och hur rör sig kunden mellan de olika segmenten? Med Customer Intelligence hittar du de kunder som är mest mottagliga för ett proaktivt erbjudande och ger förslag på effektiva aktiviteter direkt till medarbetarna.