Start > Olika begrepp inom BI > Dimensioner

Dimensioner och drillbara dokument

Det är normalt flera parametrar som analysen av informationen är baserad på, det är så kallade dimensioner. En dimension motsvaras av en databastabell (eller flera). Den information som analyseras, lagras också det i en eller flera databastabeller. Detta är ett viktigt begrepp inom beslutsstöd.

Vad är ett drillbart dokument?

Svaret man får från en databas kan presenteras på många olika sätt, ofta sker detta i form av ett dokument som där man kan drilla sig ner i informationen, men även som rapporter och grafiska diagram på papper. Man kan ungefär förklara det så att det är ett dokument där man kan hantera kolumner för att antingen summera dem på större intervall eller dela upp dem på kortare dimensionsintervall. Om informationen i ett liknande dokument presenteras per månad och land (från början), kan man välja att dela upp per vecka eller summera per år. Man kan väl även dela upp per försäljningsområden/län/kommun eller summera per världsdelar.