Start > Olika begrepp inom BI > Financial Intelligence

Financial Intelligence (FI)

Ytterligare ett begrepp inom beslutsstöd som kan vara viktigt att förstå. Financial Intelligence hjälper dig att bättre hantera och förstå information inom den finansiella delen av din organisation. Här gäller det att kombinerar erfarenhet och kompetens av finansiella processer med bred och djup kompetens kring verktyg, metod, teknik och plattformar inom området.

Att tänka på vad gäller Financial Intelligence

  • Hantera finansiell planering och budget
  • Få transparens i finansiella nyckeltal och bakomliggande affärsprocesser
  • Skapa förståelse kring vad som driver lönsamhet och tillväxt
  • Integrera lösningar och processer för att skapa transparens mellan analys/uppföljning, planering/budget och finansiell konsolidering
  • Förutser och sedan anpassa er till marknadens förändringar