Start > Olika begrepp inom BI > Informationslager och databaser

Informationslager och databaser

I praktiken är ett informationslager alltid databasbaserat och den centrala delen i beslutsstöd. Datakällorna kan dock vara lagrade på en himla massa olika sätt, och de ska på något sätt vara tillgängliga för informationslagret. Det finns en mångfald olika sätt att överföra data, t.ex. via ftp, e-post, direkta länkar mellan databaser eller med hjälp av ett mellanliggande program som forslar data mellan de olika objekten.

Underlätta för stora koncerner

Informationslager används typisk för att underlätta för stora koncerner att följa affärsprocesserna, framförallt är det ledningen som vill ha informationen. Man kan tex. ställa en fråga om hur mycket som sålts i ett antal länder under vissa år av vissa angivna produkter. Svaret man får kan presenteras på många olika sätt, ofta sker detta i form av ett dokument som där man kan drilla sig ner i informationen, men även som rapporter och grafiska diagram på papper.