Start > Olika begrepp inom BI > Data warehouse

Data warehouse

Ett informationslager eller datalager, även kallat data warehouse, är en smart och noggrann genomtänkt sammanställning av information från flera källor och ett viktigt begrepp vad gäller beslutsstöd. Informationslagret ska vara utfört på ett så bra sätt att det väsentligt underlättar en riktigt avancerad analys av informationen. Sammanställningen ska dessutom vara försedd med sådana hjälpmedel och en sådan struktur, att någon person i organisationen, utan mera djupgående IT-kunskaper, ska kunna utföra analysen.

Behöver ni ett Data Warehouse?

Det är en fråga som måste behandlas seriöst, fast frågan kan tyckas uppenbar. För de flesta större organisationer och företag är svaret absolut ja, men det kan finnas andra lösningar som passar bättre. Man bör ta hjälp av experter på området för att förstå när och om man behöver ett data warehouse samt hur man skall attackera själva frågeställningen. Genom att noggrant titta på företagets befintliga behov och situation samt vilka alternativ som finns, kan ni vara betydligt säkrare på att fatta rätt beslut i frågan.

Vad kan ni uppnå med ett Data Warehouse?

Ett data warehouse måste vara en integrerad del av företagets informationsflöde och verkligen används i rätt tillämpningar, annars kommer investeringen inte generera någon ökad konkurrenskraft. Med data warehouse infört på rätt sätt får ni fördelen med en gemensam bild av sanningen och en datakälla där all information är tillrättalagd och därmed är den enkel att arbeta med för slutanvändarna. Man får också en gemensam plats att hantera företagets mest centrala information och hålla hög kvalité på dessa.

Det blir även betydligt enklare att jobba med kvalitén på informationen genom att implementera ett data warehouse. Något som också blir enklare är att göra analyser som spänner över många av företagets processer, något som kan vara svårt att göra i många andra system. Ett data warehouse stödjer vanligen många centrala delar och områden, såsom supply chain, CRM, finans, finansiell och produktion information.

Vilka metoder ska ni använda för att etablera ett Data Warehouse?

Det gäller att ha både verktyg och metoder för att analysera processer, behov och informationslandskap, samt för att göra fullskaliga implementationsprojekt. Det kan vara bra att jobba med stegvisa och iterativa leveranser, där varje delleverans kan användas och ge nytta innan hela datawarehouset är implementerad. Att arbeta med prototyper borde vara en central del i ert arbetssätt och du bör försöka jobbar med någon av de ledande plattformarna t.ex. Microsoft, Oracle eller SAP.