Start > Business Intelligence

Business Intelligence

Vad är Business Intelligence? På svenska brukar vi kalla det för affärsanalys eller beslutsstöd. Business intelligence är ett samlingsbegrepp för diverse olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande inom företaget. I Business intelligence ingår många olika begrepp som vi kommer att förklara lite närmare. De vanligaste begreppen man brukar använda är marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys.

För att framgångsrikt driva en verksamhet krävs att man dagligen fattar en massa beslut. För att fatta dessa beslut behövs underlag, nästan alltid från en rad olika källor. Risken finns att underlagen blir alltför omfattande och alldeles för komplexa för att kunna analysera effektivt. Eller så kan det vara så att de rent av innehåller felaktiga data.

Rätt information, rätt tidpunkt och rätt beslut

Grunden för Business Intelligence är att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att beslutsfattare ska kunna fatta rätt beslut (rätt information, tidpunkt och beslut). Det räcker inte längre med att samla in basinformation, då det avgörande är presentationen och tolkningen av informationen som skapar mervärdet, så att företagets strategi kan bestämmas.

Se till att få ett bra grepp om hela kedjan

För att åstadkomma riktiga helhetslösningar inom Business Intelligence och Customer Management gäller det att greppa hela kedjan. Med att greppa hela kedjan menas detta:


  • Kartlägga er nuvarande situation
  • Formulera en strategi och en plan
  • Genomföra det förändringsarbete som krävs
  • Välja tekniska lösningar och sedan implementera dessa
  • Uppföljning och utveckling av erat beslutsstöd och kundhantering.

Behöver företagen Business Intelligence?

På en fråga om företaget behöver starkare Business Intelligence verktyg som ger bättre analys och insikt om deras verksamhetsutveckling så svarade 9 av 10 chefer på USA:s största företag ja. Undersökningen är gjord av Accenture.