Start > Business Intelligence > Bli en bättre inköpare av BI

Bli en bättre inköpare av BI (beslutsstöd)

Att köpa in lösningar för Business Intelligence är något som blir allt svårare för varje företag. Det går oftast snabbt att räkna hem en Business Intelligence-investering, men trots detta så är det en djungel av tekniska alternativ, interna utmaningar och inte minst leverantörer som en köpare måste ta ställning till.

År 2007 värderades marknaden för Business Intelligence, enbart i Sverige, till hela 4 miljarder kronor (allt enligt Microsoft), och beräknas växa med 10-15 procent per år. Detta anses vara en tydlig indikering på att Business Intelligence är ett starkt växande område. Men som köpare behöver du ett bra stöd för att kunna välja rätt i mångfalden av lösningar.

Att ha en bra "magkänsla" räcker inte

Att enbart lita på magkänslan räcker inte. För att kunna fatta rätt beslut behöver köparna fakta, och då spelar Business Intelligence en mycket viktig roll. Att företagen måste kunna sin egen verksamhet är nummer ett. Och är det så att man inte har egna Business Intelligence-resurser så bör man ta hjälp av något konsultföretag som kan guida kunden rätt.

Dessa 3 viktiga råd bör man som köpare av BI följa:

  • Använd en väl beprövad modell för att tar reda på var ditt företag befinner sig idag.
  • Se till att samla rätt Business Intelligence-kompetens internt och ta även in kompetenta Konsulter för att förstärka ytterligare.
  • Se till att definiera en klar Business Intelligence-strategi och en tydlig riktning för de närmaste åren.

Vad projektledningen bör tänka på för ett lyckat BI-arbete:

  • Lägg ner mycket tid på att hitta rätt personer som ska driva Business Intelligence-arbetet och se till att få internt stöd
  • Se också till att få en bra grundbudget för att kunna komma igång
  • Försök se Business Intelligence-arbetet som en kontinuerlig och långsiktig process – inte som ett enskilt projekt.
  • Se till att kommunicera ut Business Intelligence-arbetet internt