Start > Business Intelligence > Open Source

Open Source Business Intelligence (beslutsstöd)

Det finns många produkter att välja mellan inom det som kallas Open Source Business Intelligence. Dessa produkter är allt från ETL och databaser till analys och utrapportering. Produkterna är i vissa fall lämpliga att använda för kommersiellt bruk och i vissa fall inte tillräckligt mogna för den kommersiella marknaden. Allt beror på vilken ambitionsnivå och hur flexibla företagen behöver vara. Generellt sett kan man säga att mognaden inte är lika stor på ETL som den är på databas sidan.

Mindre komplext - lägre kostnader

Det räcker inte med klassiska Business Intelligence-produkter för att företagen ska kunna dra nytta av BI. Företag måste även skaffa sig kunskap, rapporter och analyser direkt från IT-infrastrukturen. Detta kommer att ge er möjligheter att reducera utgifter och att minska komplexiteten i BI. Detta innebär att Business Intelligence blir tillgängligt för många fler användare.

Med hjälp av open source-verktygen kommer företagen att kunna välja betydligt mindre komplexa lösningar och därmed även lägre kostnader (förutom att open source är gratis).

Gratis att använda grundprodukten

I dagsläget finns det ett antal projekt/produkter inom Open Source BI, där det oftast är helt gratis att använda grundprodukten. Men vill man ha tillgång till all funktionalitet, få bra support och kunna ha många användare så är det förknippat med kostnader. Dessa kostnader är dock betydligt lägre än vad det är med de traditionella leverantörerna.

Att införa en helt ny BI-lösning med Open Source

Ska du införa en helt ny Business Intelligence-lösning kan du bygga hela systemet baserat på Open Source. Vanligast är ändå att man har en eller flera lösningar implementerade sedan tidigare, och då byter man vanligen ut, eller lägger till, olika delar i lösningen för att så mycket som möjligt dra nytta av tidigare utveckling. Genom att lägga till eller byta ut enskilda komponenter får man även en snabb implementation.

Talend (ETL) - Open Source Dataintegrationslösningar för Datasynkronisering

För migrering av data i Enterprise klass så finns Talend´s dataintegrationslösningar som är optimerade för just detta. Följande funktioner är speciellt kritiska för utveckling, design och verkställighet av data migreringsprocesser.

  • En komplett grafisk utvecklingsmiljö - som ger möjligheteten att "torrköra" tester, förbättrar produktiviteteten samt ger möjligheten att återanvända transformeringar och datamappning för olika synkroniserade processer.
  • Affärsorienterad processdesign - som engagerar ledande beslutsfattare att säkerställa rätt koordination under migrering av processer och affärsdata.
  • Snabb verkställig och stor skalbarhet – tack vare ett tillvägagångssätt som möjliggör processen av data nära till sin källa och sitt mål.

Data warehouse

Det finns bra open source-verktyg för Data Warehouse. Som databas går det utmärkt att installerar och konfigurerar MySQL för att användas som Data Warehouse. Kanske behöver ni ta in ett extern konsultföretag som kan hjälper er med modellering och att bygga upp ett datalager utifrån era specifika behov. Har ni själva erfarenhet av att bygga stora krävande Data Warhouse lösningar så kommer ni nog att klara av detta själva. Men det finns många konsultföretag som genom åren har samlat på sig massor med erfarenhet kring de klassiska utmaningarna, vilket oftast medför robustare lösningar som hänger med långt in i framtiden.