Start > Business Intelligence > Vad är Business Intelligence?

Vad är Business Intelligence (beslutsstöd)?

Business Intelligence (BI) är ett koncept för effektiv analysering och rapportering som ger tydligare beslutsunderlag och lättillgänglig uppföljning för hela organisationen.

Det verkar vara en tydlig trend där det finns ett stort behov hos många företag att analysera och rapportera intäktsrelaterad kunddata från många olika system, allt för att kunna göra bedömningar av trender och lönsamhet inom och mellan kundsegment. Området ställer höga krav på förståelse för kundens affär och organisation i kombination med krav på hög kompetens inom specifika tekniker.

Data Management

Med Data Management menas att du arbetar med hantering och distribution av information, d.v.s. rätt information till rätt person på rätt sätt.

Bättre beslut med ökad insikt

Vad menas med att "arbeta med Business Intelligence"? Kortfattat innebär det att du systematiskt samlar in information för att du ska kunna anpassa verksamheten till förändringar av olika slag. I detta Business Intelligence-arbete ingår insamling, bearbetning, sammanställning, analys, presentation och lagring av information. Detta kan göras med hjälp av olika verktyg och processer eller för hand, allt i syfte att ge underlag för bättre beslut.

Luddigt begrepp

Business Intelligence är ett begrepp som i sig är ganska luddigt och det finns många olika definieringar på detta. Vår definition är denna:


  • Business Intelligence är applikationer och verktyg som används för att samla in, bearbeta och presentera information för andra i organisationen (eller för andra organisationer).
  • Business Intelligence handlar mycket om att styra, planera, analysera och följa upp informationen så att beslutsfattarna kan fatta riktiga och rätta beslut.
  • Business Intelligence är ett verktyg för att hjälpa verksamheten att fatta rätt beslut.