Start > Business Intelligence > Varför Business Intelligence?

Varför Business Intelligence (beslutsstöd)?

De senaste åren har behovet av denna typ av användbar och aktivitetsrelaterad information vuxit och är större än någonsin. En viktig del i Business Intelligence är att fastställa företagets marknadsposition, men andra anledningar till att behovet ökat är på grund av den ökande globaliseringen, komplexiteten och dynamiken i verksamhetsprocesserna samt de teknologiska förändringarnas svindlande hastighet. Informationsöverflödet och regler blir fler och mer omfattande vilket innebär att det krävs bättre genomskådlighet. Det har blivit väldigt viktigt för alla medelstora och stora företag att ha direktåtkomst till information och relevant data.

Vem är Business Intelligence till för?

Alla affärsverksamheter som vill ha effektivt beslutsfattande i sina organisationer och underlätta för alla inom organisationen att samarbeta, analysera, dela och reagera på affärsinformation från en säker, centraliserad källa har nytta av Business Intelligence.

Konkurrensfördelar

Kan du förbättra din verksamhet genom att införa Business Intelligence (BI, affärsanalys)? Isåfall, hur då? Utgångspunkt borde vara att en satsning på Business Intelligence alltid bör utgå ifrån företagets strategi. BI är ett kraftfullt verktyg så en satsning på detta medför att det skapas flera konkurrensfördelar jämfört med dina konkurrenter som inte använder sig av BI.

Analysera för att öka din konkurrensförmåga

Dagens marknader är föränderliga och för att kunna konkurrera på dessa marknader behöver man på ett enkelt sätt kunna få tillgång till all information om sin affärsverksamhet. Då kan man förbättra resultatet med hjälp av en bättre beslutsprocess. Att göra en analys av verksamheten med hjälp av Business Intelligence (BI), är en nödvändighet för att nå framgång och är därför ett av de mest intressant områden att investera i för att förstärka sin konkurrensförmåga och för att få fram bättre beslutsunderlag för hela företagets verksamhet.

Att skapa affärsresultat

Att använda Business Intelligence för at skapa bättre affärsresultat innebär att analysera och spåra information om verksamhet, ekonomi, resurser och kunder i hela organisationen och sedan tillhandahålla alla med rätt information i ett lättanvänt format vid rätt tidpunkt.