Start > Konsultföretag

Konsultföretag

Konsultföretagen kan ge dig verktygen, processerna och organisationen som gör att du kan förbättra dig inom alla verksamhetsområden, och ge dig möjlighet att fatta välinformerade beslut om hur dina resurser ska användas för att uppnå absolut bästa möjliga effekt.

Med Business Intelligence har konsultföretag en riktigt bra möjlighet att erbjuda olika tjänster inom allt från arkitekter, projektledare, verksamhetsutveckling och vanlig systemutveckling. Samtidigt har de stora konsultföretagen möjlighet att erbjuda ett helhetsansvar för kundernas drift och support, vilket skulle ge ett mycket kraftfullt erbjudande.

De stora konsultföretagen

De stora konsultföretagen har 1000-tals specialister på CPM och BI i Europa. De arbetar nära dig och kan utveckla både globala som lokala lösningar, hela tiden med fokus på vilken avkastning investeringen ger. Konsultföretagens djupa kunskap ger dem möjlighet att hantera förändringar inom flera olika verksamheter och branscher.

Konsultföretag och Microsofts BI-lösningar

De flesta konsultföretag med en Business Intelligence-inriktning kan stötta dig när du arbetar med lösningar baserade på Microsoft-teknik. Många företag har tack vare sina investeringar i Microsoft-teknik redan grunden till effektiva BI-lösningar på plats. Därför finns det många konsultföretag som har särskilt fokus på att hjälpa kunder med SQL Server som grund för att snabbt komma framåt och skapa effektiva beslutsstöd.

Vad bör konsultföretagen kunna erbjuda vad gäller Business Intelligence

Här kommer en lista på vad ett konsultföretag bör kunna erbjuda för att ha en fullständig tjänsteuppsättning som täcker hela BI-området, uppdelat i flera kategorier:


Informationsstrategi

 • Integration
 • Arkitektur
 • Datakvalite
 • Master Data Management

Beslutsstöd

Experter

Utvärdering av Business Intelligence (BI)/beslutsstöd

 • Kravställning på kundsidan
 • Return of Investment-beräkningar (ROI)

Business Intelligence

 • Kundanalys, Produktionsanalys, supply chain, icke finansiell data m.m.
 • Prediktiv analys, scenario etc.

Data Warehouse, ETL

 • DataWarehouse, ETL

Konsolidering av BI-lösningar

 • Plattformsutvärdering
 • Konsolidering av verktygsuppsättningar
 • Sänk kostnader
 • Förbättra prestanda

Testuppdrag