Start > Konsultföretag > Kunskap - experter

Kunskap - experter

Det är viktigt att ha de rätta verktygen men även kunskapen, så att du klarar av att hantera risker genom bättre rapportering. De olika verktygen kan du köpa medan kunskapen är betydligt svårare att skaffa sig. Det är oftast lönsamt att köpa in en konsult som hjälper till och bistår med den kunskap som saknas i företaget. Ofta är det så att företaget tillhandahåller kunskap om organisationen, affärerna, kunderna och konkurrenterna, medan konsulten står för den tekniska kunskapen. Detta bidrar till att du på ett kostnadseffektivt sätt kan uppfylla olika regelverk och samtidigt få full spårbarhet över tiden.

Referenser

Er samarbetspartner inom Business Intelligence bör ha ett stort antal referenser, dessa bör du kolla innan ni beslutar vilken leverantör ni väljer. Vidare kan du använda referenserna som inspirationskälla för er BI-lösning (beslutsstöds-lösningar).

Business Intelligence och ERP

Att anlita något konsultföretag som har många års erfarenhet av att rekommendera, införa och integrera Business Intelligence system och ERP-system. Ska detta lyckas så krävs det mycket stora specialistkunskaper och rätt förutsättningarna. Då kan du lyckats med att få ut mesta möjliga affärsvärde av de investeringar du gjort.