Start > Konsultföretag > Samarbete med leverantören

Samarbeta med de större leverantörer

Att samarbeta med många av de större leverantörer av CPM/BI-system (beslutsstöds-system) är något som konsultföretagen brukar har stor erfarenhet av. De har också kompetensen för att ta itu med komplexa projekt, både internationella och lokala.

Er samarbetspartner inom Business Intelligence bör ha en bra relation med de absolut främsta produktleverantörerna, såsom SAS Institute, Microsoft, SAP/Business Objects, IBM/Cognos och Oracle.

Samarbete och kunnande

Att samarbeta med många av de större leverantörer av CPM/BI-system är något som konsultföretagen brukar har stor erfarenhet av. De har också kunnandet för att ta itu med komplexa projekt, både internationella och lokala.

Konsultföretagen som har stor och beprövad erfarenhet av att hantera både verksamhetsförändringar och integration med redan existerande system är något som kan särskilja dem som leverantör inom BI-området.

Ytterligare en metod för att maximera din avkastning på investeringen är att använda väl definierade metoder som ger snabb utveckling vilket leder till snabb lansering av lösningar.