Start > Konsultföretag > Sammarbetspartner

Sammarbetspartner inom Business Intelligence

Det är viktigt att hitta en trygg och kunnig partner kring Business Intelligence. Om partnern har någon form av BI-center så vet man att konsultföretaget har en satsning på BI och du kan dra fördel av deras Business Intelligence specialister. Ta reda på vilken teknik som den tilltänkta partnern fokuserar på, t.ex. lösningar baserade på Microsoft-teknik.

Den kommande BI-partnern ska ha samlat på sig många erfarna Business Intelligence-experter och deras eventuella BI-center bör vara nationellt och ska kunna stötta kunder både i Stockholm och i övriga delar av landet.

Det finns många konsultföretag som är experter på BI

Det finns många konsultföretag som är experter på BI och det kan vara till stor nytta att ta hjälp av någon för att du ska förstå hela bilden. Att komma igång skall vara enkelt eller att ta nya tag när effekten av redan gjorda investeringar uteblir ska också vara enkelt.

Experter som brinner för Business Intelligence

Använd dig av folk som brinner för BI och låt dig inspireras av de resultat som de kan prestera. Se till att skaffa en arbetspartner som ni har bra förtroende med och som kan leverera stabila och hanterbara projekt med mätbara resultat.

För företag med begränsad kunskap

För företag med begränsad kunskap och erfarenhet inom Business Intelligence kan det vara bra att använda sig av konsultföretagens roll som partner inom business intelligence och beslutsstöd.