Start > Planering > Analys BI

Analys med hjälp av Business Intelligence (beslutsstöd)

Analysering av data

Analyseringen av datamängder gör det möjligt för användarna och beslutsfattare att fatta snabbare och bättre beslut via datavisualisering och avancerade dataanalyser.

Marknadsanalys

När man gör en analys av en befintlig marknad, kallas det marknadsanalys. Syftet med en marknadsanalys är att skapa eller finna ett behov för marknadens aktörer. I en marknadsanalys (på nuläget) brukar det finnas en beskrivning av företagets kundrelationer, marknader och den interna organisationen (dvs. en relationsanalys, en omvärldsanalys och en intern analys). Med utgångspunkt från dessa skapas sedan relationssstrategier, kundstrategier och organisationsstrategier. För att få kontroll på detta brukar man ta hjälp av olika typer av nyckeltal. Man definierar företagens egna nyckeltal och ser till att dessa är mätbara.

Intäktsdynamik

Det gäller att hitta, behålla och attrahera de mest lönsamma kunderna, minska kundomsättningen och utöka din andel av kundens konto. Till din hjälp har du sofistikerade verktyg för marknadsanalys, kampanjstyrning och analys av kundbeteende. Att frigöra den inneboende kraften hos alla dina samlade informationslager gör att dina marknadsföringsstrategier kan lyckas.