Start > Planering > Informations- och datakvalité

Informations- och datakvalité

Bristen på datakvalité

Bristen på datakvalité är något som kostar företagen allt mer och håller på att bli ett allt större problem för många företag och organisationer.

Kontroller av datakvalitén

Kontroller och förbättringar av datakvalitén i ett företag kan lätt göras för ett enskilt område (t.ex. leverantörer, kunder, inköp eller produkt). Det kan också göras på en specifik databas eller system, eller om man vågar så gör man det på hela företaget på en gång, men det är något som vi inte rekommenderar.

Kvalitetssäkra data

Att kvalitetssäkra data är inget man bara gör i en handvändning, utan man måste se till att lösningarna övervakar och skyddar datakvalitén och att det kontinuerligt görs kontroller av datakvalitén (s.k. genomlyssning). För att få detta att fungera är det mycket viktigt att rätt ägarskap och styrning finns på plats kring informationen. Första gången man gör detta är det en investering, som oftast betalar sig fortare än man kunde tro.