Start > Planering > Performance Management

Performance Management

Performance management syftar till att styra, mäta och följa upp en verksamhet.

Vad handlar då arbete med Performance Management om?

Det handlar om att få företaget och organisationen att prestera bättre. För att lyckas med detta och prestera bättre än sina konkurrenter, krävs att ni får bättre utväxling på de tillgångar man förfogar över direkt eller indirekt i er organisation.

Corporate Performance Management (CPM)

Är Corporate Performance Management nästa stora verktyg för management i en organisation? CPM är till för att införa, utveckla och övervaka genomförandet av företags strategiska inriktning.

Vad krävs för att identifiera var förbättringar i befintliga processer kan ske?

Det krävs att man kan styra, mäta och följa upp de resurser man förfogar över för att identifiera och tydliggöra var förbättringar i befintliga processer kan ske. Det handlar om att de beslut som samtliga beslutsfattare i organisationen tar ska kunna kopplas mot företagets strategi. Sedan ska man kunna mäta och styra organisationen på olika nivåer och som en helhet.

Tillgång till korrekt och relevant information är något som beslutsfattare idag är helt beroende av om de ska kunna fatta bra och effektiva beslut. Det är just på det sättet man förädlar och konsoliderar data i organisationen samt försörjer beslutsfattare med relevanta beslutsunderlag. Det är det som kommer att göra er organisation till framgångsrik eller inte i den allt större konkurrens vi utsätts för på marknaden.