Start > Planering > Planering

Planering med Business Intelligence

Att planera

Planeringen möjliggör effektivare prognostisering och budgetering genom att användarna kan skapa flexibla planer och detaljerade modeller som synkroniseras mellan organisationsstrukturer och avdelningar.

Processerna, verktygen och konsulterna

Det blir allt viktigare att ha de bästa processerna och verktygen för att nå framgång i affärer. Då blir det mycket lättare att fatta de rätta besluten. Dra nytta av den CPM-kompetens som finns inom företaget eller som har köpts in via några konsulter. Styr sedan upp din globala förmåga att resultatrapportera genom att konsistenta begrepp och mått, samt genom BI-metoder (beslutsstöds-metoder) och olika verktyg för styrning.

Det gäller att försöka kombinerar kompetens kring tekniskt kunskap och finansiella processer på ett sätt som gör att företaget inte märker övergången från det ena till det andra.

Beslutsstöd som central punkt

Att integrera in ett beslutsstöd i den portal som är verksamhetens centrala punkt för intern information är något som allt oftare efterfrågas av många företag. Det är viktigt att ni tar fram styrkortslösningen som tar er verksamhet till högre effektivitet. Lösningen kan arbetas fram med olika lösningar från någon leverantör av beslutstödsverktyg.