Start > Stora aktörer

Stora aktörer inom Business Intelligence (beslutsstöd)

Det finns rätt många aktörer inom BI men det är framförallt sex som just nu är större och har mer färdigutvecklade och mogna produkter att erbjuda än de övriga. Och det är inga småföretag vi pratar om utan riktigt stora multinationella storföretag.

Dessa sex är de stora aktörerna inom BI:


Stora affärer

Det är flera stora Business Intelligence-leverantörer som slås samman med andra just nu.

Här är några av dessa stora affärer:


  • SAP har köpt Business Objects och OutlookSoft
  • IBM har köpt Cognos.

De nybildade företagen är fullt upptagna med att integrera sina verksamheter och dessa integreringar är ofta mycket omfattande.

Få stora aktörer i framtiden?

På lite längre sikt kommer dessa sammanslagningar att innebära betydligt bättre och mer integrerad teknik. De stora drakarnas kompetens inom Business Intelligence har ökat en hel del i och med uppköpen. Detta bör betyda bättre verktyg och bättre konsulter att anlita.

Så länge det finns minst 3-4 stora aktörer på banan kommer användarna att tjäna på detta, men det kan finnas en risk att det till slut endast finns 2-3 kvar (eller i värsta fall endast en aktör kvar), och detta skulle definitivt inte gynna användarna. Det skulle då bli dyrare och sämre kvalité på de olika Business Intelligence-programmen.