Start > Stora aktörer > IBM

IBM

Cognos-plattformen

Det som ligger till grund för Cognos Business Intelligence och andra lösningar för verksamhetsstyrning från Cognos är Cognos-plattformen. Den är den gemensamma plattformen för tillgång till data, systemhantering och distribution av information.

 • Modern arkitektur (SOA) som använder sig av er befintliga infrastruktur, välkomnar öppna standarder och anpassar sig till förändringar, vilket gynnar långsiktig användning och expansion.
 • Information - konsekvent och fullständig tillgång till information som verksamheten kan äga, förstå och lita på.
 • Broad system management - för IT-avdelningen att hantera, införa och skala för att möta de krav på service som verksamheten har.

Konsekvent och fullständig tillgång till information

Med plattformen Cognos får ni fullständig tillgång till informatinen. Vad innebär då detta?

 • Fullständig tillgång - Tack vare en enda motor för förfrågningar samt möjlighet att välja källstrategi har ni fullständig tillgång till alla era datakällor
 • Konsekvent information - Publicera och säkra företagsinformation så att användarna bara får tillgång till information som rör dem, men delar den gemensamma bilden. Ser till att organisationen har en gemensam bild av verksamheten, tillgänglig på alla språk.
 • Datakvalite - Genom att systematiskt applicera affärsregler för datakvalité när ni identifierar, kvantifierar och löser alla typer av problem, garanteras en leverans med tillförlitlig data.
 • Optimerad modellering - Användarna slipper brottas med komplexiteten i modelleringen när de gör ändringar i systemet. Modelleringsteam kan använda inbyggd bästa praxis för att bygga optimala, modeller med flera lager.

Broad system management - hantering, införande och skalbarhet

 • Skalbarheten är stor med hjälp av ett brett införande av mjukvara utan några nedladdningar för slutanvändaren. Utnyttja den omfattande säkerheten, inbyggd feltolerans samt förutsägbar och linjär respons.
 • Få en bra översikt över systemaktiviteten - Administratörerna får en fullständig bild över systemaktiviteten och har tillgång till hundratals gränsvärden och systemnyckeltal. Genom att agera innan problemen når slutanvändarna förbättras verksamhetsstyrningen.
 • Förändringar i miljön effektiviseras. Med Upgrade Manager kan ni testa, summera och jämföra rapportresultat mellan två applikationsmiljöer (t ex äldre och nya versioner av IBM Cognos BI).

Serviceorienterad arkitektur (SOA)

 • Cognos-plattformen är byggd med en serviceorienterad arkitektur (SOA), som är baserad på öppna standarder och helt miljöneutral. Dra nytta av standarder både dagens och morgondagens.
 • Infrastrukturen är flexibel. Cognos-plattformen kan skalas upp eller ner efter era behov, med service "användare-till-användare" i hela nätverket.
 • Bygg in och utöka beslutsstödet i applikationerna. Partners, kunder och Cognos konsulter kan förbättra och skräddarsy era applikationer för verksamhetsstyrning tack vare den SOA-baserade Cognos-plattformen och dess ändamålsbyggda tjänster. En enda, öppen API ger maximal tillgång till alla funktionalitet för att kunna bygga in funktioner för er verksamhetsstyrning i andra applikationer.