Start > Stora aktörer > Microsoft

Microsoft

Microsoft är nog det företag som det är minst behov av en presentation. Företaget har funnits sedan PC's begynelse (nästan). Att det är Microsoft som ligger bakom operativsystemet Windows är nog något som nästan alla vet, likaså är deras program "Microsoft Office" ett mycket starkt varumärke. Något som inte alla vet är att Microsoft är mycket stark spelare på marknaden som handlar om Business Intelligence och beslutsstöd.

Microsoft Business Intellegence

Microsoft har en komplett uppsättning klient-, server- och utvecklingsprodukter som består av Microsoft Office-systemet och SQL Server som kallas Microsoft Business Intelligence (BI). För att ge stöd åt alla nivåer i beslutsprocessen är programmen är väl integrerade. Detta gör Microsoft till en av de starkaste aktörerna på marknaden.

Läs mer om Microsofts lösningar för Business Intelligence genom följande länkar