Start > Stora aktörer > Microsoft > Microsoft Business Intelligence

Microsoft Business Intelligence (BI)

Microsoft har en komplett uppsättning klient-, server- och utvecklingsprodukter som består av Microsoft Office-systemet och SQL Server som kallas Microsoft Business Intelligence (BI). För att ge stöd åt alla nivåer i beslutsprocessen är programmen är väl integrerade.

En mycket komplett produktsvit som kan hjälpa alla beslutsfattare genom att uppnå bättre affärsresultat är Microsoft Business Intelligence. Förutsättningar skapas för ett djupare samarbete och bättre beslut inom hela företaget, eftersom varje medarbetare får tillgång till rätt affärsinformation.

Hur fungerar Microsoft Business Intelligence och vad är det?

Business Intelligence är en komplett svit av klient-, server-, och utvecklarprogram som är helt integrerad med Microsoft Office vilket innebär att den kan leverera omvärldsbevakning direkt till skrivbordet i en centraliserad och integrerad miljö. Business Intelligence underlättar redovisning och analys av information och gör det möjligt för beslutsfattare på alla nivåer i organisationen att när som helst och var som helst lätt få tillgång till, analysera och förstå information. Samarbeta med kolleger blir också lättare och även att reagera på den information man fått tillgång till. Du kan ta steget till att utveckla en djup kontextuell kunskap om denna information, från att tidigare bara konsumera information. Genom att koppla strategi till mått kan organisationer skaffa sig viktiga konkurrensfördelar, då beslutsfattandet i organisationen effektiviseras.

För vem passar Microsofts affärsanalyslösning Business Intelligence?

Organisationer i alla storleksordningar passar för att använda Microsofts affärsanalyslösning Business Intelligence. Med SQL Server Reporting Services kan du distribuera rapporteringslösningar till en liten arbetsgrupp eller avdelning och med Excel Services (Microsoft Office) kan du ställa frågor och göra analyser via Microsoft Office SharePoint Server. Denna kombination innehåller funktioner för analyser för alla användare och webbaserade frågor, i ett format som hanteras och säkras centralt.

Utnyttja en välkänd och omfattande utvecklingsmiljö.

Den täta integrationen med Microsoft Visual Studio förser utvecklarna med en mycket effektiv plattform där de på ett enkelt och strukturerat sätt gemensamt kan utveckla pålitliga lösningar.