Start > Stora aktörer > Microsoft > Office och Excel

Business Intelligence (beslutsstöd) via Microsoft Office och Excel

Ett sätt att snabbt och enkelt starta upp med Business Intelligence är att ta hjälp av välbekanta analysverktyg. Det är precis vad Microsoft Business Intelligence använder sig av och du får då information direkt på skrivbordet med hjälp av Microsoft Office, den så välbekanta och användarvänliga IT-miljön. Du kan plocka information från i stort sett alla datakällor i företaget, inklusive företagsprogram och datalager.

Genomför avancerade analyser

Med MS Business Intelligence får du stöd för avancerade analyser som kan leda till bättre förutsättningar och större kunskaper för beslutsfattare. Microsofts lösning på detta är att använda MS Office Excel som nu har ännu snabbare prestanda, intuitiv formelredigering med affärsuttryck, markant förbättrade kalkylbladsfunktioner samt avancerad filtrering och sortering.

Det går alldeles utmärkt att göra avancerade analyser med hjälp av Microsoft Excel.

Excel är en defacto-standard inom Business Intelligence

SQL Server konkurrerar idag med de mera avancerade analysverktygen och Excel har länge varit ett verktyg där man kan göra fuskanalyser".

Faktum är att Microsofts Office-paket i det närmaste är en defacto-standard när det gäller att presentera analysresultat.

Så fort någonting skall presenteras för en grupp personer så är det PowerPoint, Excel och Word som gäller. Att se resultat presenterade i det numera för alla vana formaten är något som uppskattas och alla vet vilket verktyg som ska användas för att skapa bra presentationer. Det är sällan några stora avsteg från denna norm och skulle det så vara så muttras och gnäller folk, i varje fall den eller de som eventuellt blir tvingade att skapa sin presentation med något annat verktyg.

Numera erbjuder fler och fler leverantörer bra integration mellan sina egna verktyg och Microsofts verktyg, vilket är mycket glädjande. I och med detta gynnas produktionen av själva statistiken, och det ges mer tid för att faktiskt reflektera över och analysera ett material.

Något som vi starkt kan rekommendera är att noga kontrollera hur väl ditt verktyg för Business Intelligence fungerar med Office-paketet. Ur produktionstekniskt perspektiv är det oerhört tidsbesparande om man kan uppdatera sina siffror direkt in i tex Powerpoint.

Ska man använda Excel eller Excel-API:er?

En produkt måste använda Excel-API:erna för att kunna stödja Excel, vilket kräver att Excel finns installerat. Det ställer också i sin tur krav på licenser och operativsystem. Eftersom Excel inte är en Open Source produkt som man fritt kan använda så kostar det en del pengar att bygga in Excel-funktionalitet i produkten. Att programmera export genom Excels API:er innebär att en hel del produktspecifik kod måste skriva.

Om man istället ser till att Excel ska kunna IMPORTERA data behöver man skriva kod i Excel, vilket innebär att huvudprodukten inte blir beroende av Excel och Windows, och endast koden man skriver till Excel omfattas av licenskraven från Microsoft.

Exportera till Excel

Konsultföretag arbetar dagligen med att ta fram kundanpassade verktyg i bl.a. Excel. De flesta s.k. exportfunktioner från affärssystem, BI-system och dyl. till andra system typ MS Office är ofta oanvändbara.

Istället för standardiserade excelrapporter som ni kan plocka ut från produkten så är det bättre att följa denna rekommendation. För att ni betydligt enklare ska kunna få hjälpa av en konsult, eller för den delen ta hand om exporten själva, så bör man försöka se till att få ut ett bra exportformat. Några bra exportformat som är standardiserade och lätta att hantera är textfil och xml. Eller ännu bättre är att man kan få tillgång direkt till databas där data ligger.

Att importera data till excel från dessa verktyg är något som användaren lär sig mycket snabbt (se bara till att det finns en bra lathund). Det finns många fördelar med att använda en fri standard. T.ex. blir det möjligt att skapa olika rapporter till olika system.

Se till att data finns tillgängligt

Vår rekommendation är att inte skapa en massa olika rapporter från ert verktyg för Business Intelligence, utan se istället till att all data finns tillgänglig och skapa sedan rapporter vid behov direkt från Excel eller annan rapportgenerator.

Förbättra kalkylbladsanalyserna

Med hjälp av SQL Server Analysis Services, Excel Services och via en realtidsanslutning till datakällan kan du åskådliggöra dimensioner, metadata och mått i affärstermer som är lätta att förstå. Det är mycket enkelt att uppdatera data och ändra i rapporter. På så sätt kan du få en så exakt bild som möjligt av det aktuella läget.

Återanvänd kalkylbladsmodeller i programmiljö

Ett effektivt sätt att sänka utvecklingskostnaderna är genom att avgränsa utvecklingsarbetet från affärsanalyserna vilket också innebär bla att underhållet blir betydligt enklare.

Dela, hantera och kontrollera kalkylblad

Med Excel går det smidigt att dela affärsdata med stor säkerhet. Excel Services ser till att beräkningarna utför på servern, ger tillgång till data och analyser i realtid via interaktiva dynamiska Excel-kalkylblad med HTML-återgivning. Du kan upprätthåll och effektivt dela en central version av dokumenten, samtidigt som du skyddar företagsspecifik information som ofta kan vara känslig. Det går också att skydda information som är inbäddad i dokument genom att begränsa åtkomsten till delar av kalkylbladet via Microsofts nya serverbaserade åtkomstkontroller.

Utveckla Excel-baserad Business Intelligence

Med Excel Services ges kalkylbladsförfattare möjlighet att enkelt dela kalkylblad som använder den nya affärsintelligensfunktionen (BI) i Office Excel via webbläsaren.

Med MS Office Excel kan du skapa fullt interaktiva, databundna kalkylblad inklusive tabeller, pivottabellvyer och scheman som delar av en instrumentpanel, portal eller affärsstyrkort utan någon anpassad kod behöver läggas till.

Effektivare utveckling med Excel Services

Att få till ett effektivare utvecklingarbete är viktigt och Microsoft har löst detta med hjälp av Excel Services på Microsoft Office SharePoint Server-sidor samt anrop av de olika affärsmodellerna i kalkylbladen direkt från program via webbtjänster. Excel Services gör det möjligt för användare (tex affärs- och ekonomiansvariga) att skapa stabila lösningar utan att behöva blanda in utvecklare. Detta medför att det som specialisterna åstadkommer med del olika metoder som finns tillgängliga gör att utvecklare kan dra nytta av och de kan återanvända affärslogik och rapporter. Då kan du får stabila, utbyggbara och skalbara program med förbättrad säkerhet, samtidigt som du sparar tid och pengar.