Start > Stora aktörer > Microsoft > Fördelar

Fördelar med Microsoft Business Intelligence

Med sin integration med Microsoft Office systemet, SQL Server och Microsoft Visual Studio är Microsoft Business Intelligence en komplett uppsättning server-, klient-, och utvecklarprodukter. Med programmen som ingår i Business Intelligence (beslutsstöd) tillhandahålls rätt information, vid rätt tidpunkt, och i rätt format. Du kan också presentera lättanvänd information direkt till beslutsfattare där de arbetar och fattar beslut.

Här följer de 10 av de främsta skälen till att välja Business Intelligence, allt för att förbättra resultatet genom att tillhandahålla affärsinformation till hela organisationen.

  • Med Business Intelligence kan beslutsfattare enklare komma åt och analysera information, var som helst och när som helst. Det gäller att ge medarbetarna tillgång till information på ett effektivt och snabbt sätt, vilket innebär att aktuell information alltid finns tillgänglig för personalen exakt där den arbetar och fattar sina beslut, vare sig det är vid via webben eller på skrivbordet.
  • Medarbetarnas prestanda höjs. När informationen efter analysen är lättförståelig och lättillgänglig kan de anställda enklare agera för att prestera ett bättre resultat och i enlighet med den övergripande affärsstrategin. Business Intelligence inkluderar solida och dynamiska styrkort samt verktyg för rapporter och analyser som alla på företaget kan använda för att fatta bättre och inte minst, snabbare beslut.
  • Gör samarbete och tillgängligheten av informationen för medarbetarna betydligt enklare. Med hjälp av Microsoft-teknik för affärsinformation och samarbete blir det förbättrad effektivitet i organisationen. Du kan enkelt dela information med dina kolleger, kunder och samarbetspartner i en säker webbmiljö, tack vare integreringen med Microsoft Office SharePoint Server. Den central plats som du nu får och från vilken du kan övervaka dina KPI:er, analysera dina data, komma åt rapporter, chatta, dela dokument och länka till relevant innehåll.
  • Analysera och skaffa insikt. Med MS Office systemet, som är helt integrerat med MS SQL Server, kan användarna inhämta kunskap med hjälp av lättanvända och välbekanta verktyg och med en väl beprövad skalbar Business Intelligence-plattform. Det är enkelt att t.ex. lägga till information som ska analyseras, att komma åt information, att utföra beräkningar och att visa mer detaljerad information. Detta medför att det blir också lättare att utvärdera och analysera information, samt att sedan fatta kloka och välmotiverade affärsbeslut.
  • Effektivisera styrningen. Med Business Intelligence kan du mycket effektivare styra organisationen. Du kan övervaka prestanda, fastställ mål, formulera strategier, utför gruppanalyser och sedan fatta välgrundade beslut helt i linje med företagets övergripande affärsstrategi. De anställda kan anpassa sina mål efter företagets mål och cheferna kan enkelt fastställa ansvarsområdena på en strategikarta.
  • Utnyttja kraften i MS Office systemet. Förbättringarna i nyare versioner är bl.a. ökad kapacitet för interaktiv analys i Office Excel för leverans, sökning och samarbete i Microsoft Office SharePoint Server. Vidare är det även förbättrad visualiseringsteknik i Microsoft Office-programsviterna. Business Intelligence är även integrerat med SQL Server Analysis Services (branschledande plattformsteknik för affärsinformation) och med SQL Server Reporting Services vilket höjer värdet av informationen.
  • Affärsinformation till hela organisationen. Alla organisationens behov i fråga om affärsinformation uppfylls med hjälp av Business Intelligence. Har man välbekanta verktyg är det betydligt enklare att utföra den strategiska planeringen och det blir även enklare att hantera informationen i en centraliserad och fullständigt integrerad BI-miljö. En annan stor fördel är att utvecklingen kan ske på ett kostnadseffektivare sätt med en utvecklingsmiljö som uppfyller de normer branscherna ställer. Business Intelligence är till hjälp för alla i organisationen och detta kan ske med hjälp av det välbekanta användargränssnittet i Microsoft Office-systemet, anpassad utveckling med Microsoft Visual Studio och SQL Server plattformen för affärsinformation i bakgrunden. Inte minst för organisationens alla utvecklare, IT-tekniker och informationsarbetare.
  • Utbildningsbehovet kan minskas. Eftersom Business Intelligence och Microsoft Office systemet är så bra integrerat så kan personer i organisationen använda informationen var de vill. Helt enkelt genom att använda välbekanta och lättillgängliga verktyg (MS Office), som det normalt alltid finns stöd för, kan du väsentligt korta ned inlärningstiden och därmed sänka utbildningskostnaden rejält.
  • Se till att det finns avancerade analyser och rapporter. Med omfattande verktyg för analys, diagram, rapporter och styrkortsfunktioner kan de anställda enkelt jämföra nyckeltal (prestationsindikatorerna, KPI) med de huvudsakliga verksamhetsmålen. När du kan analysera relationerna mellan och har kunskap om nyckeltalen och företagets mål har du möjlighet att se hur verksamheten fungerar idag, och inte slutet av året, kvartalet eller månaden, då det redan är alldeles för sent att agera och påverka resultatet.
  • Företagsanpassad affärsinformation. Med den här fullständigt integrerade och kompletta plattformen, som tillhandahålls ETL-funktionen (extract-transform-load), säkerhetskopieras av SQL Server, datautvinning, OLAP (online analytical processing), förhandsanalyser och rapporter, och du hittar allt detta på ett och samma ställe. Business Intelligence är skalbart fullt ut och tillhandahåller stabilitet, kraft och förbättrad säkerhet med en låg total ägandekostnad.