Start > Stora aktörer > Microsoft > Office PerformancePoint Server

Microsoft Office PerformancePoint Server

Microsoft Office PerformancePoint Server är ett program som hanterar integrerat performance management för beslutsstöd och verksamhetsstyrning.

Hur kan man då använda dessa lösningar? Företag kan använda Microsofts performance management-lösningar för att analysera, planera och övervaka verksamheten, samt för att harmonisera affärsaktiviteterna mot företagets strategiska mål, öka transparensen och skapa en bättre insyn i hela företagets organisationen.

Vilka fördelar har Office PerformancePoint Server?

  • Företagsledare kan öka spårbarheten och transparensen och harmonisera strategier inom företagets organisation, på alla nivåer.
  • De som arbetar med information kan analysera, övervaka och planera aktiviteter med en samarbetsorienterad och integrerad lösning.
  • IT-personalen kan lättare upprätthålla och anpassa efterlevnaden av gällande regelverk genom att koppla ihop Business performance management-processerna (BPM) och Business Intelligence (BI).
  • Office PerformancePoint Server inkluderar alla nödvändiga BPM-funktioner, inklusive instrumentpaneler, styrkort, administrativ rapportering, planering, analyser, budgetering, konsolidering och prognostisering.
  • Programmet når ut till alla anställda på alla avdelningar och nivåer (drift, ekonomi, försäljning, marknadsföring och personal).

Påskynda beslutsprocessen

beslutsfattare måste påskynda beslutsprocessen för att driva verksamheten, samtidigt som de måste anpassa sig efter förändringar av diverse förhållanden för företaget, samt följa och upprätthålla företagets riktlinjer och regler. Med Office PerformancePoint Server kan företagen skapa tillförlitliga planer snabbare och genomdriva dem med ökad harmonisering och transparens mot företagets strategiska mål.