Start > Stora aktörer > Microsoft > SQL Server

Business Intelligence (beslutsstöd) med Microsoft SQL Server

Grunden för Microsoft Business Intelligence är Microsoft SQL Server med funktioner för analyser, rapporter, integration, ETL, OLAP och datalager. Det välkända gränssnittet för de allra flesta användarna är Microsoft Office och med Office finns även ett välkänt gränssnitt för mera krävande tillämpningar som analys, instrumentpaneler, och styrkort.

Tack vare de skalbarheten hos SQL Server plattformen och alla beprövade funktioner samt den fullständiga integreringen kan du säkert använda Microsoft Business Intelligence när du ska hantera kritisk information i hela organisationen.

Dra nytta av Microsofts kraftfulla dataintegration

SQL Server Integration Services (SSIS) utför med hög hastighet transformeringar, komplexa integrationer och sammanfattningar av mycket stora datavolymer. SSIS är en idealisk plattform för ETL (extract-transform-load) på grund av att den är fullständigt programmerbart, utvidgningsbart och inbäddningsbart.

Om du vill ha komplexa analytiska modeller i dina affärsprogram så kan du bygga in dessa själv. Tack vare OLAP’s (online analytical processing) avancerade databehandlingsfunktioner inom SQL Server Analysis Services gör det lättare att komma åt databehandlingen i en miljö där säkerheten har förstärkts.

Skapa en komplett rapporteringslösning

För att åstadkomma en komplett rapporteringslösning kan du använd SQL Server Reporting Services för att hantera, skapa och leverera naturtrogna och traditionella utskrifter av rapporter samt presentationskvalitativa, interaktiva webbaserade rapporter. För att snabbt utarbeta adhoc-rapporter kan du använd verktyget Report Builder.

Utnyttja en välkänd och omfattande utvecklingsmiljö.

MS har en relationsdatabasmotorn, som är säkrare, mer skalbar och mycket tillgänglig som heter RDBMS-systemet (relational database management system) och är till för SQL Server. I och med detta får du support för strukturerade och icke-strukturerade XML-data, ökade prestanda och också en väl beprövad hög tillgänglighet.