Start > Stora aktörer > SAP

SAP

SAP Business Intelligence

Vad är SAP BI (Business Intelligence)? Med SAP BI får företagen tillgång till ett kraftfullt verktyg för rapportering och budgetering. Den information som ni får ut ur era databaser m.h.a. SAP BI kan företagsledningen använda för bedömningar och prioriteringar samt använda som beslutsunderlag i den dagliga verksamheten.

Tidigare bestod lösningar inom området främst av avancerade analyser avsedd för vissa personer i organisationen. Nu för tiden används beslutsstöd inte bara av dedikerade personer i organisationen utan även av alla de som arbetar i företagets affärsprocesser, som ett led i att utföra det dagliga arbetet. SAP kallar detta för processnära beslutsstöd.

SAP har köpt Business Objects

Det ökade behovet av processnära beslutstöd har fått marknadens aktörer att agera. Ett bra exempel på detta är att SAP har köpt Business Objects. Detta gör att SAP har möjligheten att erbjuda marknaden ledande lösningar inom processnära beslutstöd, vilket de inte riktigt hade tidigare.

SAP Business Objects

Tack vare införandet av SAP Business Objects kan konsultföretag erbjuda Business Intelligence lösningar och verktyg för att på ett mycket effektivt och användarvänligt sätt kunna optimera affärsprocesserna i små och medelstora företag. Mycket nya finesser för integration och presentation på webben introduceras. Det är av största vikt att konsultföretagen har lång erfarenhet och gedigen kunskap från budgetering och rapportering inom SAP ECC och Business Intelligence. Det är även viktigt att de har kunskap om den tidigare SAP modulen för budgetering Strategic Enterprise Management (SEM).

Business Objects

Ett fristående affärsområde inom SAP, Business Objects, kopplar samman människor, affärsverksamhet och information. I samarbete med ett mycket starkt nätverk av partners levererar Business Objects affärsprocesser som är optimerade för företag inom en lång rad branscher som detaljhandel, finans, sjukvård, konsumentvaror och offentlig förvaltning. Business Objects hjälper företag att knyta samman strategi och genomförande med hjälp av öppna lösningar inom riskhantering, analys, efterlevnadskontroll och optimering av affärsprocesser, samt genom att erbjuda globala konsult- och utbildningstjänster.

Partnerskap med SAP

Som en följd av de senaste årens kraftiga utveckling inom området för Business Intelligence (beslutsstöd) kan konsultföretag knyta ett partnerskap med SAP.

SAP-partnern kan certifieras inom SAP Business Objects och Implema är den första, och hittills enda, nordiska (2008-11-01). Det ingår verktyg och lösningar I SAP Business Objects som är till för analys och presentation av business intelligence för att optimera affärsprocesser i medelstora och små företag.

Konsultföretag

Programmerare och teknikkonsulter bör vara riktigt duktiga och i huvudsak jobbar med uppdragsbaserad konsulting och teknisk projektledning. Konsultföretagen bör även kunna erbjuda teknikstöd och specialister som kan komma med rekommendationer och som klarar av att hantera de allra svåraste frågorna. Självklart ska de också kunna genomföra installationer, uppgraderingar och arkivering.

Tidsuppskattningar

Något som alltid har varit en svår uppgift för konsulter är att kunna göra realistiska tidsuppskattningar. För att kunna åstadkomma detta bör de ha lång och gedigen erfarenhet inom Business Intelligence, gärna med bastekniken mot medelstora företag, samt vara bra på att definiera uppdragen. Med tydligt definierade leveransobjekt blir det enklare för er att planera både kostnad och tidsåtgång.